Rezervační podmínky

 

Tyto rezervační podmínky upravují vztah mezi provozovatelem Kempu Václav v Podhradu u Chebu a jeho smluvními partnery - hosty v oblasti poskytování ubytovacích služeb (mobilní domy vč.) a služeb souvisejících s pronájmem pozemku pro umístění vlastního obytného přívěsu, obytného vozu nebo stanu. Rezervace se rozumí mezi provozovatelem a hostem (napřímo), rezervace prostřednictvím třetí strany (v zastoupení atd.) není akceptovatelná.

Na období hlavní sezony (viz ceník) Vám doporučujeme rezervaci. Věnujte prosím pozornost rezervačním podmínkám.

Rezervace se přijímají po celý rok - emailem nebo online formulářem na našich www, na období hlavní sezony (červenec - srpen) minimálně na 7 denní pobyt (kratší pobyt pouze po domluvě s provozovatelem), mimo hlavní sezonu od 3 nocí. Pro provedení platné rezervace akceptujeme pouze náš online rezervační formulář.

Rezervační poplatek činí jednorázově 500,- Kč, každá další změna v již zpracované a uzavřené rezervaci + 300,- Kč.

Placené rezervace - vyplňte prosím náš online rezervační formulář, za každou rodinu zvlášť 1 formulář (pro závaznou rezervaci akceptujeme pouze náš online formulář). Rezervace je pro nás závazná teprve jejím potvrzením ze strany provozovatele a úhradou stanovené zálohy.

Telefonická rezervace (neplacená) v hlavní sezoně je možná pouze 24 hod. před příjezdem.

Snažíme se vždy dle možností vyhovět přáním našich hostů a rezervovat určité místo, ale nevzniká na něj právní nárok. Nesplnění požadavku na konkrétní místo není důvodem pro odstoupení od uzavřené smlouvy (závazné rezervace). Při rezervaci mobil. domku vybíráme zálohu za pobyt, při 3 - 7 nocích 100%, od 8 nocí 50% stanovených poplatků podle aktuálního ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit při pobytu 3 - 7 nocí úhradu pouze 50% zálohy předem. (s přihlédnutím k okolnostem jako menší obsazenost, závažné opodstatněné důvody ze strany hosta apod.)

Zarezervovaný příjezd a odjezd je pro obě smluvní strany závazný.

Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd nemá vliv na platný termín Vaší rezervace a rezervovaný pobyt bude zcela zpoplatněn (vč. všech poplatků jako jsou poplatky za mobilní dům, za místo na stání - parcelu, poplatky za osoby, další extra poplatky a místní taxy.

Opožděný příjezd nebo předčasný odjezd nemá vliv na uzavřený vztah podle závazné a potvrzené rezervace, přičemž není rozhodující, z jakého důvodu k časovému posunu příjezdu/odjezdu došlo.

Hostovi budou účtovány veškeré služby podle platného ceníku až do vypršení termínu podle závazné rezervace a to vč. všech poplatků a odvodů. Při nedodržení termínu příjezdu je rezervace blokována do 12 hod. následujícího kalendářního dne a poté zrušena bez nároku na vrácení peněz.

Případné slevy, slevové karty, nabídky z veletrhů je nutno nahlásit hned při online rezervaci v rezervačním formuláři do poznámek, později po zpracování rezervace nelze slevu uznat.

 

Platba při rezervaci:

50% z celkové ceny pobytu zaplaťte převodem prosím nejpozději do 7 dnů po obdržení našeho e-mailu, kde bude uvedeno naše bankovní spojení - adresa a číslo konta. Zbývající část platby (50%) je splatná nejpozději 6 týdnů před Vaším příjezdem do kempu. Nedoplacení ceny pobytu má za následek zrušení rezervace bez nároku na vrácení peněz. Záloha 100% předem při rezervaci pobytu v případě 3 týdnů a méně do příjezdu.

akt. 4.5.2020

Vzhledem k aktuální situaci zbývající část platby (50%) je splatná nejpozději 3 týdny před Vaším příjezdem do kempu.

Rezervace je pro provozovatele závazná teprve po zaplacení 50% zálohy na naše konto. Zálohu zaplaťte prosím v předepsaném termínu, při opožděné platbě si vyhrazujeme právo ke zrušení rezervace. Při obdržení zálohy Vám zašleme potvrzení rezervace emailem, platí i pro 100% zálohu.

 

Příjezd a odjezd:

Rezervovaná místa jsou k dispozici 13 - 20 hod.

Mobilní domky jsou dispozici od 14.00 hod. do 20 hod. v den příjezdu.

Polední přestávka: 12-13 hod. V den odjezdu od 8 do 10 hod. místo - parcela, mobilní domek musí být uvolněn.

 

Storno podmínky:

při stornování rezervace:

A) do 7 dnů od podání rezervace je možno rezervaci bezplatně stornovat

B) mezi 7. dnem od potvrzení rezervace a 6 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 25% z celkové částky za celý plánovaný pobyt podle platného ceníku

C) při stornování rezervace mezi 6 týdny a 1 týdnem před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 90 % z celkové ceny

D) při stornování rezervace v době kratší než 1 týden (7 dní) před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100% z celkové částky

Vrácení částky při storno pobytu proběhne nejpozději do 4 týdnů od potvrzení storna.

Rezervační poplatek 300,- Kč, administrativní poplatek 500,- Kč nevracíme.

Storno pobytu musí být písemně - email nebo pošta.

 

Při předčasném ukončení pobytu nebo pozdějším příjezdu nevzniká nárok na vrácení peněz ani na jiné (náhradní) plnění.

Při závazné rezervaci pobytu bere host na vědomí, že z nepředvídatelných důvodů může dojít k omezení služeb v oblasti gastronomie - kiosek a restaurace (nemoc, nedostatek personálu z důvodu absence kvalifikované pracovní síly na trhu apod.)

 

Za tiskové chyby neručíme. Změny cen a rekreačního poplatku vyhrazeny.